นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์
ฝสบ.คป.2

การช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ
 

แผนที่อ่าง - ฝาย

แผนที่ขอบเขตอส.ชป. เพิ่มเติม

   
   
   
เจ้าหน้าที่ออกติดตามน้ำ ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2556
   
   
   
   
 
แผนที่ขอบเขต
กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ ฝั่งซ้าย
 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว)
โครงการชลประทานพัทลุง สำนักชลประทานที่ 16
หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทร. 074-660378